Z życia szkół i placówek oświatowych

 

„Czy to bajka, czy nie bajka...”

 

07 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się impreza literacka pt. ,,Krasnoludki - to my”! W świecie twórczości Marii Konopnickiej. Było to czytanie arcydzieła Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”. To wydarzenie polonistyczne było kontynuacją projektu edukacyjnego „Krasnoludki – Polska szlakiem życia i twórczości Marii Konopnickiej” realizowanego przez Fundację na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny z Białegostoku oraz Kancelarii Senatu RP we współpracy z Polską Średnią Szkołą nr 36. Projekt był realizowany w trakcie wizyt edukacyjnych w Żytkiejmach (13 - 26.06.2016), którego uczestnikami byli uczniowie klas 4 - 6. Nasi wychowankowie odbyli przepiękną i pełną wrażeń wyprawę szlakiem krasnoludków po Suwalszczyźnie. Natomiast 07 października jeszcze raz chcieli się spotkać z twórczością Marii Konopnickiej i odbyć niezapomnianą literacką wędrówkę po baśni „O krasnoludkach i o sierotce Marysi”.

Do wspólnego czytania zaprosiliśmy wielu gości, m.in. panią Elżbietę Książek, która reprezentowała Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie, panią Irenę Konon z Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny z Białegostoku, która jest pomysłodawczynią i koordynatorem projektu, księdza proboszcza parafii pw. Najświętszego Odkupiciela w Grodnie o. Dymitra Łabkowa, metodyka Kuratorium Oświaty rejonu Leninowskiego m. Grodna panią Elenę Siewruk, panią dyrektor Danutę Surmacz oraz nauczycielek języka polskiego ze szkół grodzieńskich. 

Uczestnicy spotkania mieli okazję nie tylko poczytać baśń, ale i spotkać się z improwizowanymi postaciami krasnoludków, sierotki Marysi, królowej Tatry i oczywiście Lisa Sadełka oraz przypomnieć najważniejsze wydarzenia z życia i twórczości Marii Konopnickiej. A że utwór został przetłumaczony na blisko 50 języków, to czytany był nie tylko po polsku, ale i po białorusku, i po rosyjsku. 

Na zakończenie imprezy każdy mógł podzielić się swoimi uczuciami od spotkania z twórczością Marii Konopnickiej. Radośni i pełni niesamowitych wrażeń zrobiliśmy na zakończenie pamiątkowe zdjęcie.

P.S. Wieść o pojawieniu się niesamowitej drużyny krasnoludków rozeszła się bardzo szybko po naszej szkole. Wielu uczniów i nauczycieli wyraziło chęć z nimi się spotkać, dlatego w tym tygodniu odbyły się czytania baśni „O krasnoludkach i o sierotce Marysi” dla klas 4-6.

Jpolski.by za facebook/Krasnoludki – Polska szlakiem życia i twórczości Marii Konopnickiej