Słowniki, poradnie językowe i inne pomoce edukacyjne

w SIECI

W Polsce działa kilka poradni językowych, które udzielają odpowiedzi na pytania dotyczące poprawności ortograficznej, interpunkcyjnej, gramatycznej i leksykalno-stylistycznej. Oto łącza do niektórych z nich, a także innych stron edukacyjnych :

Poradnie językowe

Poradnia Językowa Wydawnictwa Naukowego PWN

Poradnia Językowa Uniwersytetu Śląskiego

Poradnia Językowa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Poradnia Językowa Uniwersytetu Zielonogórskiego

Poradnia Językowa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku

Poradnia Językowa Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Poradnia Językowa Uniwersytetu Łódzkiego

Poradnia Językowa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Telefoniczna Poradnia Językowa Uniwersytetu Gdańskiego

Telefoniczna i Internetowa Poradnia Językowa Uniwersytetu Szczecińskiego

Poradnia Językowa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Słowniki języka polskiego

Wielki słownik języka polskiego

Słowniki języka polskiego PWN

 

Portale edukacyjne

Szkoła – www.szkola.net

Eduseek – www.eduseek.pl

Profesor – www.profesor.pl

Interklasa – www.interklasa.pl

Wieloedukacyjny – www.eduforum.pl

Gimnazjum – www.gimnazjum.pl

Liceum – www.liceum.pl

Oświata – www.oswiata.org.pl

Szkoły – www.szkoly.edu.pl

Wirtualny Wszechświat – www.wiw.pl

Internet dla szkół – www.ids.edu.pl

 

Ciekawe strony i projekty

Podaruj dziecku swój język ojczysty

Przewodnik po gwarach polskich

Dawne ortografie, gramatyki i podręczniki języka polskiego Internetowe kompendium edukacyjne

Ortografka:  http://www.ortografka.pl/ – serwis edukacyjny poświęcony zagadnieniom pisowni języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Staropolska on-line: staropolska.pl – E-biblioteka utworów dawnej literatury polskiej i ich opracowań. Linki do stron poświęconych epokom literackim.

Narodowe Centrum Kultury: nck.pl/instytucja – strona portalu upowszechniającego kulturę: muzykę, teatr, film, sztukę, literaturę. Informacje o projektach i kampaniach społecznych z upowszechnianiem kultury.