Egzaminy z Języka Polskiego Jako Obcego

 

          Jeśli uczysz się języka polskiego jako obcego, jesteś Polakiem na stale mieszkającym za granicą i chciałbyś sprawdzić, jaki jest twój poziom znajomości języka ojczystego, możesz przystąpić do egzaminu z języka polskiego przed Państwową Komisją Poświadczającą Znajomość Języka Polskiego Jako Obcego.

            Egzaminy certyfikowane z języka polskiego jako języka obcego po raz pierwszy odbyły się w Polsce i w innych państwach w 2004 roku. Przeprowadzane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego co najmniej 3 razy do roku.

Podczas egzaminu będą oceniane podstawowe umiejętności: rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie oraz mówienie.

Egzaminy przeprowadzane są na trzech poziomach:

- podstawowym,

- średnim ogólnym,

- zaawansowanym.

Egzamin pisemny trwa 225 minut i składa się z czterech części; egzamin ustny trwa co najmniej 15 minut. Formuła egzaminu z języka polskiego jest bardzo zbliżona do egzaminów z innych języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego etc.).

Do egzaminu z języka polskiego na poziomie B1 i B2 mogą przystępować osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 16 lat, a na poziomie C2 - 18 lat. Egzamin odbędzie się, jeśli zgłosi się co najmniej 20 kandydatów.

Dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego jako obcego jest certyfikat wydawany przez Komisję.

Adres Sekretariatu Państwowej Komisji:

ul. Ogrodowa 28/30;

00-896 Warszawa;

V piętro.

Więcej szczegółów można poznać na stronie internetowej: www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/index.html

Zachęcamy też do odwiedzenia strony www.certyfikatpolski.pl gdzie można znaleźć szczegółowe informacje o zapisach, terminach egzaminów i wymaganiach. Na stronie znajdują się również pełne wersje przykładowych egzaminów.