Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”

 

 

Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!” to zbiór zasobów edukacyjnych stworzonych do budowy podręczników dla uczniów szkół polskich na całym świecie. Strona internetowa www.wlaczpolske.pl , na której znajduje się podręcznik, jest narzędziem pozwalającym tworzyć zindywidualizowane zestawy treści dostosowane do wieku i poziomu znajomości języka polskiego uczniów. Dostępne materiały obejmują nauczanie wczesnoszkolne, język polski, wiedzę o Polsce oraz historię i geografię Polski. 

 

Dostęp do zasobów jest otwarty (nie wymaga logowania) i nieodpłatny. Każdy użytkownik ma prawo je powielać, kopiować, dystrybuować i zapisywać w formie pliku PDF na własnym komputerze, tablecie czy smartphonie. Po zapisaniu własnej wersji podręcznika otworzenie materiałów nie wymaga dostępu do Internetu, niezbędne jest jedynie posiadanie aktualnej wersji bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępny na stronie www.adobe.com). Pliki PDF można także wydrukować na dowolnej drukarce. 

 

Ze względu na zróżnicowanie potrzeb edukacyjnych uczniów polskich przebywających poza Krajem oraz specyficzny charakter nauczania w języku polskim za granicą, materiały dostępne na stronie udostępniane są w formie licznych minimalnych zestawów treści, tzw. atomów. Każdy atom można dowolnie łączyć z innymi tworząc podręcznik dostosowany do realizowanego programu nauczania. Podręcznik może składać się z wielu atomów ze wszystkich przedmiotów oraz poziomów językowych i wiekowych. 

 

 

GDZIE MOŻNA ZNALEŹĆ PODRĘCZNIK W INTERNECIE?

Podręcznik internetowy jest dostępny na stronie internetowej: www.wlaczpolske.pl lub www.włączpolskę.pl(wersja z polskimi literami).