Lista podręczników oraz innych pomocy do nauczania języka polskiego jako obcego

Poziom podstawowy

BARBARA BARTNICKA (i inni), Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 1. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1994

ANNA DĄBROWSKA, ROMANA ŁOBODZIŃSKA, Polski dla cudzoziemców. Wrocław, Tow. Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1995, 1998 (wyd. 2 popr. i uzup.)

ALEKSANDRA JANOWSKA, MAGDALENA PASTUCHOWA, Dzień dobry. Podręcznik do nauki języka polskiego dla początkujących. Katowice, "Śląsk" Sp.z o.o., 1999

JANUSZ KUCHARCZYK, Zaczynam mówić po polsku. Łódź, Agencja WINO, 1992

STANISŁAW MĘDAK, Chcę mówić po polsku. Polish for the Beginners. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997

WŁADYSŁAW MIODUNKA, Cześć, jak się masz? A Polish Language Textbook for Beginners. Kraków, Universitas, 1998 (wyd. popr. i rozsz.), 2001 (wyd.4 z płytą CD)

  • Podręcznik komunikacyjny dla osób rozpoczynających naukę języka polskiego. Połączenie trzech typów programów: gramatycznego, komunikacyjnego i kulturowego sprawia, że uczący się jednocześnie poznaje struktury gramatyczne i nowe słowa, oraz zapoznaje się z elementami kultury polskiej.

WŁADYSŁAW MIODUNKA, Uczmy się polskiego. Let's Learn Polish. Część 1. Warszawa, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, 1996 (kurs video)

DANUTA GAŁYGA, Ach, ten język polski. ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących (wersja z komentarzem angielskim):

  • Czego o Polsce i Polakach powinien dowiedzieć się cudzoziemiec poznający ten kraj i jego język? Odpowiedzi na kilka prostych pytań, które nasuwają się jako pierwsze, znajdują się w podręczniku Ach, ten język polski! Autorka, pokazując sytuacje dnia codziennego, wprowadza jednocześnie podstawowe zagadnienia leksykalne, umożliwiające opanowanie sprawności komunikacyjnych na poziomie podstawowym. Podręcznik przygotowuje do egzaminów ustnych.Poziom średnio zaawansowany

BARBARA BARTNICKA, GRZEGORZ DĄBKOWSKI, WOJCIECH JEKIEL Uczymy się polskiego. Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Część 2 Kielce, Agencja Komputerowa Grzegorz Dąbrowski, 1994

EWA BAJOR, ELIZA MADEJ, Wśród ludzi i ich spraw. Kurs języka polskiego jako obcego dla humanistów (poziom średnio zaawansowany). Warszawa-Łódź, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

MAREK GOŁKOWSKI (i inni), "Gdybym znał dobrze język polski...". Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1991

JANUSZ KUCHARCZYK, Już mówię po polsku. Łódź, Agencja WING, 1994 (grupy początkujące i średnie)

EWA LIPIŃSKA , ELŻBIETA G. DĘMBSKA, Kiedyś wrócisz tu... A Polish Language Textbook for Intermediate. Kraków, Universitas, 1997 (grupy średnie wyższe)

WALDEMAR MARTYNIUK, "Mów do mnie jeszcze". Podręcznik języka polskiego dla średniozaawansowanych. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1991 (wyd. 3) (grupy średnie niższe)

WŁADYSŁAW MIODUNKA, Uczmy się polskiego. Let's Learn Polish. Część 2. Warszawa, Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, 1996 (kurs video)

MAGDALENA SZELC-MAYS, Coś wam powiem. Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich (z komentarzem w języku angielskim)

  • Ten nowoczesny podręcznik komunikacyjny do nauki mówienia prezentuje bogaty repertuar zachowań językowych. Ciekawie opracowane ćwiczenie pomagają w ich praktycznym opanowaniu oraz w utrwalaniu nowych wrażeń i pojęć, wprowadzanych na średnim poziomie zaawansowania.

Poziom zaawansowany

BRONISŁAWA LIGARA, Rendez-vous z kulturą polską. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Część 2. Kraków, UJ, 1990

WŁADYSŁAW ŚLIWIŃSKI, To właśnie Polska. Podręcznik języka polskiego dla humanistów. Kurs dla zaawansowanych. Część 1. Kraków, UJ, 1991 (wyd. 2)

ANNA BUTCHER, IWONA JANOWSKA, GRAŻYNA PRZECHODZKA, GRAŻYNA ZARZYCKA, Celuję w C2. Zbiór zadań do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego na poziomie C2, Universitas, Kraków 2009.

BOGUSŁAW KUBIAK, Na łamach prasy cz. I, cz. II, Universitas, Kraków 2009.

ANNA SERETNY, Per aspera ad astra, Universitas, Kraków 2008.

EWA LIPIŃSKA, Księżyc w butonierce. Ćwiczenia dla cudzoziemców doskonalące sprawność rozumienia ze słuchu. Na podstawie tekstów Andrzeja Sikorowskiego (z płytą CD). Universitas, Kraków 2004.

M. Kita, A. Skudrzykowa, Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Uniwersytet Śląski, Katowice 2002.

STANISŁAW MĘDAK, Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych. Universitas, Kraków, 2001.

KATARZYNA MOSIOŁEK-KŁOSIŃSKA (red.), Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. FELBERG SJA, Warszawa 2001.

MAGDALENA FOLAND-KUGLER, Trudne małe wyrazy. Materiały do nauki języka polskiego jako obcego. Wiedza Powszechna, Warszawa 1997.Nauczanie gramatyki

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Katarzyny Mosiołek-Klosińskiej. Warszawa, Wyd.FELBERG SJA, 2001

PIOTR GARNCAREK, Czas na czasownik. Materiały do nauczania języka polskiego jako obcego. Polish Yerbs-Forms and Usage. Kraków, Universilas, 2001

PIOTR GARNCAREK, Nie licz na liczebnik, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.

STANISŁAWA HRABCOWA, Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego. Łódź, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 1999 (wyd. 9)

TERESA IGLIKOWSKA, Ćwiczenia gramatyczno - leksykalne na lektoraty języka polskiego dla cudzoziemców. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995

STANISŁAW MĘDAK, Liczebnik też się liczy. Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami. Universitas, Kraków 2004.

BARBARA BARTNICKA, HALINA SATKIEWICZ, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1990

ZOFIA KALETA, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, UJ, 1999

MAŁGORZATA KITA, Wybieram gramatykę ! Gramatyka języka polskiego w praktyce ( dla cudzoziemców zaawansowanych). T. 1- Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 1998

ALICJA NAGÓRKO, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1998 (Wy. 3 rozszerz.)

BARBARA KLEBANOWSKA, Synonimia składniowa. Ćwiczenia dla cudzoziemców. Warszawa, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, 1995 (wyd. 2)

KINGA KOZAK, JÓZEF PYZIK, Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców. Cześć 1. Czasownik. Kraków, UJ, 1994 (wyd. 5)

JOLANTA LECHOWICZ, JOANNA PODSIADŁY, Ten, ta, to. Ćwiczenia nie tylko gramatyczne dla cudzoziemców. Łódź, Wyd. WING, 2001

MAŁGORZATA PASIEKA, Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia dla początkujących. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001

JÓZEF PYZIK, Ćwiczenia z gramatyki funkcjonalnej języka polskiego dla cudzoziemców. Część Imiona. Kraków, UJ, 1993 (wyd. 4)

JÓZEF PYZIK, Przygoda z gramatyką. Fleksja i slowotwórstwo imion. Kraków, Universitas, 2000

MAGDALENA SZELC-MAYS, ELŻBIETA RYBICKA, Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Kraków, Wyd. EXE, Grupa Filip Nilborn, 1997

 

Testy językowe

STANISŁAW MĘDAK, Język polski a la carte. Wybór testów z języka polskiego dla obcokrajowców. Kraków, UJ, 1995

 

Nauczanie słownictwa

MARIA CHŁOPICKA, PIOTR FORNELSKI, Brak mi słów. Podręcznik do nauczania obcokrajowców słownictwa języka polskiego, pod red. W. Miodunki. Część L Słownictwo tematyczne. Kraków, UJ, 1991 (Wyd. 3)

PIOTR LEWIŃSKI, Oto polska mowa. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001

ELŻBIETA RYBICKA, Nie taki diabeł straszny. Podręcznik frazeologii polskiej dla obcokrajowców. Kraków, UJ, 1994 (Wyd. 2)

ANNA SERETNY, A co to takiego? Obrazkowy słownik języka polskiego. Kraków, UJ, 1993

MAGDALENA SZELC-MAYS, ELŻBIETA RYBICKA, Słowa i słówka. Podręcznik do nauczania słownictwa i gramatyki dla początkujących. Kraków, Wyd. EXE, Grupa Filip Nilborn, 1997

MAGDALENA SZELC-MAYS, Nowe słowa - stare rzeczy. Podręcznik do nauczaniasłownictwa języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, Wyd. Zakonu Pijarów, 1999

MIROSŁAW SKARŹYŃSKI, Mały słownik słowotwórczy języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, UJ, 1989

 

Czytanie i rozumienie

URSZULA CZARNECKA, MAŁGORZATA GASZYŃSKA, Zrozumieć Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Cześć 1. Kraków, UJ, 1990

URSZULA CZARNECKA, MAŁGORZATA GASZYŃSKA, Polubić Polskę. Ćwiczenia w czytaniu dla studentów zaawansowanych. Część 2. Kraków, UJ, 1992

ELŻBIETA GAŁDYN, HENRYK ZWOLSKI, Od słowa do słowa. Warszawa, Wyd. Polonia, 1988

Mówienie

BARBARA SERAFIN, ALEKSANDRA ACHTELIK, Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych.Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2001

MAGDALENA SZELC-MAYS, Coś wam powiem... Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich. Kraków, Universitas, 2001 (z płytą CD)

DANUTA GAŁYGA, Ach, ten język polski! Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących. Kraków, Universitas, 2001 (z płytą CD)

WALDEMAR MARTYNIUK, "Mów do mnie jeszcze". Podręcznik języka polskiego dla średnio zaawansowanych. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1991 (wyd. 3)

TERESA PELC, Teraz polski. Gry i ćwiczenia komunikacyjne. Część . Łódź, Wyd. WING, Agencja HAKOM, 1997

Powiedzmy to sobie. Ćwiczenia form wypowiedzi dla studentów zaawansowanych pod red. Marka Zinunaka. Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 1995.
PIOTR LEWIŃSKI,
Oto polska mowa. Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2001

 

Pisanie

 

EWA LIPIŃSKA, Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców. Orthographic Exercises for Foreigners. Kraków, Universitas, 1999

URSZULA AWDIEJEW, ELŻBIETA DĄMBSKA, EWA LIPIŃSKA, Jak to napisać? Ćwiczenia redakcyjno-stylistyczne dla studentów polonijnych. Kraków, UJ, 1992 (Wyd. 2)

MAREK WÓJCIKIEWICZ, Piszę, więc jestem. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów. Kraków, UJ, 1993

 

Podręczniki dla dzieci

WŁADYSŁAW MAKARSKI przy współpracy ANNY DOBAK, Baw się z nami. Podręcznik do nauki języka polskiego dla szkół polonijnych. Cz. 1. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL, 1999

 

Słowniki

BARBARA BARTNICKA, ROXANA SINIELNIKOFF, Słownik podstawowy języka polskiego dla cudzoziemców. Kielce, Wyd. TAKT, 1999

ZOFIA KURZOWA, Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń.Kraków, Universitas, 1999

STANISŁAW MĘDAK, Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich. Kraków, Universitas, 1997

ZYGMUNT SALONI, Czasownik polski. Odmiana. Słownik. Warszawa, Wiedza Powszechna, 2001

Ilustrowany słownik języka polskiego pod red. Elżbiety Soból. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 1999

 

Metodologia nauczania

WŁADYSŁAW MIODUNKA (red.), Język polski w świecie. Warszawa-Kraków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990

WŁADYSŁAW MIODUNKA (red.), Język polski jako obcy. Programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny.Kraków, UJ, 1992

EWA LIPIŃSKA, ANNA SERETNY, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego:

  • to pierwszy podręcznik do metodyki nauczania polszczyzny jako języka obcego, uwzględniający zarówno nauczanie części systemu języka, jak też nauczanie sprawności

ZOFIA CYGAL-KRUPA, Słownictwo tematyczne języka polskiego. Zbiór wyrazów w układzie rangowym, alfabetycznym i tematycznym. Kraków, UJ, 1986

URSZULA CZARNECKA, Nauczanie mówienia w języku polskim jako rozwijanie kompetencji komunikacyjnej. (Program dydaktyczny). Kraków, UJ, 1990

ROBERT DĘBSKI, Komputer w nauczaniu języka polskiego. Przetwarzanie językaw programach dydaktycznych. Kraków, UJ, 1996

Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego. Red. Romuald Cudak, Jolanta Tambor. Katowice, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, 2001

 

Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych. Red. Jan Mazur. Lublin, Wyd, Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2000

RENATA PRZYBYLSKA, Wrażanie stosunków czasowych w polskim zdaniu pojedynczym. Cześć 1. Kraków, UJ, 1990

ANNA SERETNY, Definicje i definiowanie. Kraków , Zakład Wyd. "Nomos", 1998