Jakie studia?

Z pewnością każdy z nas na pewnym etapie swojego życia odkrywa coś w rodzaju własnego powołania. Tym powołaniem jest wybór kierunku studiów, a jednocześnie pierwszy krok w dorosłe życie. Od podjętej decyzji zależy w dużej mierze przyszłość każdego młodego człowieka. Jak podjąć właściwą decyzję w znalezieniu „własnej ścieżki”, która zapewni możliwość rozwoju i realną szansę na znalezienie pracy po zakończeniu studiów? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Warto najpierw zadać sobie kilka pytań i dokonać analizy siebie pod katem:

swoich zdolności i związanych z nimi często zainteresowań,

posiadanych umiejętności i predyspozycji,

własnej osobowości, tzn. temperament, styl działania, a także emocjonalność i przekonanie o tym, jaki jesteś,

swoich wartości (pomaganie innym, sukces finansowy, niezależność).

Poznanie swoich umiejętności i zainteresowań jest pierwszym i najważniejszym krokiem w wyborze kierunków studiów. Najważniejsze, by była to dobrze przemyślana i samodzielnie podjęta decyzja. Oczywiście warto słuchać rad innych, ale ostatnie słowo musi należeć do przyszłego studenta. Pozytywne nastawienie do wyboru drogi życiowej i obiektywna analiza swoich predyspozycji pomogą usprawnić proces rekrutacji siebie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom maturzystów, chcemy przedstawić najatrakcyjniejsze kierunki studiów w Polsce. Wybierając kierunek, tak naprawdę wybieramy węższą lub szerszą dziedzinę nauki. Najlepiej można to zrobić korzystając z Rankingu „Perspektywy 2014” (www.perspektywy.pl), w którym zostały ocenione 39 głównych kierunków i grup kierunków studiów. Według zestawienia rankingowego do najpopularniejszych kierunków w Polsce należą:

Kierunki humanistyczne:

Kierunki medyczne

Kierunki ścisłe

Kierunki przyrodnicze

Kierunki techniczne

Kierunki rolnicze, leśne i weterynaryjne

Kierunki społeczne

Publikując poniżej pełną listę kierunków, namawiamy maturzystów, aby starali się wybrać te kierunki, które umożliwią im studia związane z ich predyspozycjami, marzeniami i ambicjami.

NAZWY KIERUNKÓW STUDIÓW

1) administracja;

2) aktorstwo;

3) analityka medyczna;

4) archeologia;

5) architektura i urbanistyka;

6) architektura krajobrazu;

7) architektura wnętrz;

8) astronomia;

9) automatyka i robotyka;

10) bezpieczeństwo narodowe;

11) bezpieczeństwo wewnętrzne;

12) biologia;

13) biotechnologia;

14) budownictwo;

15) chemia;

16) dietetyka;

17) dyrygentura;

18) dziennikarstwo i komunikacja społeczna;

19) edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych;

20) edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej;

21) edukacja techniczno-informatyczna;

22) ekonomia;

23) elektronika i telekomunikacja;

24) elektrotechnika;

25) energetyka;

26) etnologia;

27) europeistyka;

28) farmacja;

29) filologia;

30) filologia polska;

31) filozofia;

32) finanse i rachunkowość;

33) fizjoterapia;

34) fizyka;

35) fizyka techniczna;

36) geodezja i kartografia;

37) geografia;

38) geologia;

39) gospodarka przestrzenna;

40) górnictwo i geologia;

41) grafika;

42) historia;

43) historia sztuki;

44) informacja naukowa i bibliotekoznawstwo;

45) informatyka;

46) informatyka i ekonometria;

47) instrumentalistka;

48) inżynieria bezpieczeństwa;

49) inżynieria biomedyczna;

50) inżynieria chemiczna i procesowa;

51) inżynieria materiałowa;

52) inżynieria środowiska;

53) jazz i muzyka estradowa;

54) kierunek lekarski;

55) kierunek lekarsko-dentystyczny;

56) kompozycja i teoria muzyki;

57) konserwacja i restauracja dzieł sztuki;

58) kosmetologia;

59) kulturoznawstwo;

60) leśnictwo;

61) logistyka;

62) lotnictwo i kosmonautyka;

63) malarstwo;

64) matematyka;

65) mechanika i budowa maszyn;

66) mechatronika;

67) metalurgia;

68) muzykologia;

69) nauki o rodzinie;

70) nawigacja;

71) oceanografia;

72) oceanotechnika;

73) ochrona dóbr kultury;

74) ochrona środowiska;

75) ogrodnictwo;

76) organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej;

77) papiernictwo i poligrafia;

78) pedagogika;

79) pedagogika specjalna;

80) pielęgniarstwo;

81) politologia;

82) polityka społeczna;

83) położnictwo;

84) praca socjalna;

85) prawo;

86) prawo kanoniczne;

87) psychologia;

88) ratownictwo medyczne;

89) realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia;

90) reżyseria;

91) reżyseria dźwięku;

92) rolnictwo;

93) rybactwo;

94) rzeźba;

95) scenografia;

96) socjologia;

97) sport;

98) stosunki międzynarodowe;

99) taniec;

100) technika rolnicza i leśna;

101) techniki dentystyczne;

102) technologia chemiczna;

103) technologia drewna;

104) technologia żywności i żywienie człowieka;

105) teologia;

106) towaroznawstwo;

107) transport;

108) turystyka i rekreacja;

109) weterynaria;

110) wiedza o teatrze;

111) włókiennictwo;

112) wokalistyka;

113) wychowanie fizyczne;

114) wzornictwo;

115) zarządzanie i inżynieria produkcji;

116) zarządzanie;

117) zdrowie publiczne;

118) zootechnika.