Gdzie studiować?

Po wyborze kierunku studiów jest to bardzo istotne pytanie. Odpowiedzi na nie szukamy, korzystając z różnych źródeł. Jednym z nich jest ranking uczelni, który stanowi kompendium wiedzy o aktualnym stanie polskiego szkolnictwa i przedstawia polskie uczelnie z różnych perspektyw. Rankingi niewątpliwie pomagają w podejmowaniu decyzji i są dobrym narzędziem w wyborze drogi życiowej, ponieważ przedstawiają uporządkowaną informację. Tradycyjnie ranking szkół wyższych prowadzi portal edukacyjny Perspektywy (www.perspektywy.pl). Oprócz rankingu uczelni akademickich, miesięcznik tworzy także zestawienie najlepszych uczelni niepublicznych oraz państwowych wyższych szkół zawodowych.

Według najnowszej klasyfikacji Uniwersytet Warszawski (UW) zajął pierwsze miejsce w Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2014", w którym oceniono 193 polskie uczelnie. Uniwersytet Warszawski najrówniej wypadł we wszystkich kategoriach i to zdecydowało o jego zwycięstwie. Wyraźną przewagą nad innymi ma również Uniwersytet Jagielloński. Te dwie uczelnie wymieniają się co rok miejscami, ale tak naprawdę zasługują na pierwsze miejsce ex aequo. Można kierować sie rankingiem, co nie znaczy, że wszyscy mają rozpocząć studia na Uniwersytecie Warszawskim czy Uniwersytecie Jagiellońskim, dlatego że są w czołówce. Równie atrakcyjne studia są na innych uczelniach. Oto pierwsza dwudziestka najlepszych uczelni akademickich:

Ranking uczelni akademickich

Lp.

Nazwa uczelni

1.

Uniwersytet Warszawski

2.

Uniwersytet Jagielloński

3.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

4.

Politechnika Warszawska

5.

Politechnika Wrocławska

6.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

7.

Uniwersytet Wrocławski

8.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

9.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

11.

Gdański Uniwersytet Medyczny

12.

Politechnika Łódzka

13.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

14.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

15.

Uniwersytet Gdański

16.

Politechnika Poznańska

17.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

18.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

19.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

20.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Źródło: www.perspektywy.pl

Szukając m.in. odpowiedzi na pytanie, gdzie najlepiej studiować medycynę, ekonomię, czy weterynarię? Przedstawiamy klasyfikacje najlepszych polskich uczelni według typów uczelni.

Najlepsze uczelnie techniczne: Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Najlepsze uczelnie ekonomiczne: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Najlepsze uczelnie medyczne: Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Najlepsze uczelnie rolnicze: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Najlepsze uczelnie pedagogiczne: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Najlepsze akademie wychowania fizycznego: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie.