Strona Internetowa: POMYSŁ NA POLSKI została założona w listopadzie 2014 roku. Była to społeczna inicjatywa dr Ireny Czerniak i dr Katarzyny Konczewskiej, które rozpoczęły prace nad portalem, przyjmując za cel stworzenie nowoczesnego narzędzia do promocji języka polskiego na Białorusi i wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli języka polskiego, a także integracji środowiska nauczycielskiego i uczniowskiego.

Założycielki, wykorzystując zdobyte wykształcenie uniwersyteckie w dziedzinie językowej i swoje doświadczenie w nauczaniu języka polskiego, były odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie Pomysłu na polski i realizację w ramach tej działalności innych projektów edukacyjnych.

Obecnie osobą odpowiedzialną i koordynującą projekt POMYSŁ NA POLSKI jest dr Irena Czerniak. Opiekę merytoryczną i doradczą nad projektem pełni Rada Metodyczna.

 

dr Irena Czerniak

Wykształcenie:

- 1990 - 1997 - studia magisterskie na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  ukończone dnia 25 czerwca 1997 r. na podstawie pracy magisterskiej nt. “Gody życia” Stanisława Przybyszewskiego; promotor prof. Artur Hutnikiewicz; uzyskany tytuł magister filologii polskiej.

- 2002 - 2006 - studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Dubisza.

11 kwietnia 2006 r. - nadanie przez Radę Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa na podstawie rozprawy doktorskiej pt. “Wpółczesna polszczyzna kazań i przemówień homiletycznych na terenie Grodzieńszczyzny”.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1997 r. - redaktor czasopisma metodycznego Słowo Ojczyste Zjednoczenia Społecznego Polska Macierz Szkolna na Białorusi.

- od 1999 r. - tłumacz przysięgły języka polskiego w Grodnie Grodzieńskiego Okręgu Notarialnego.

- od 2000 r. – nauczyciel języka polskiego w Liceum Społecznym im. Elizy Orzeszkowej w Grodnie Polskiej Macierzy Szkolnej.

- od 2001 r. - redaktor naczelna czasopisma metodycznego Słowo Ojczyste.

Różne pełnione funkcje:

-Członek Rady Programowej Zjednoczenia Społecznego Polska Macierz Szkolna.

 

Dane kontaktowe:

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.