Dr hab. Piotr Garncarek

Jest adiunktem w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego, którego był dyrektorem w latach 2002 – 2004. Absolwent warszawskiej polonistyki. Współzałożyciel Stowarzyszenia „Bristol”. Autor podręczników do nauki języka polskiego jako obcego: Czas na czasownik (2002) i Nie licz na liczebnik (2009) oraz monografii: Świat języka polskiego oczami cudzoziemców (1997) i Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2006). Organizator międzynarodowych konferencji glottodydaktycznych: Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej (2004),  Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego  (2009), Kultura popularna w nauczaniu języka polskiego jako obcego (2011) i redaktor odnośnych tomów pokonferencyjnych. Redaktor naczelny Kwartalnika POLONICUM. Pomysłodawca i założyciel Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej. W latach 1998 – 2002 konsul i pierwszy sekretarz Ambasady RP w Mińsku, gdzie założył pracownię polonistyczną na Uniwersytecie Pedagogicznym. Zajmuje się badaniami percepcji i przestrzeni kulturowej w świadomości cudzoziemców uczących się języka polskiego. Jest koordynatorem naukowym Rządowego Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego, prowadzonego przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, skierowanego do młodzieży białoruskiej, relegowanej z rodzimych uczelni. Uczestniczy w pracach ministerialnych komisji rekrutacyjnych: „Młodzi naukowcy” oraz naboru na polskie uczelnie młodzieży z obszaru byłego Związku Radzieckiego, posiadającej polskie korzenie. Ekspert sieci Ceepus. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej z języka polskiego jako obcego, przy Radzie Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW. Członek Komisji Językoznawczej II na Wydziale Polonistyki. Członek Zespołu Języka Polskiego poza Granicami Kraju Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Dr Barbara Olech

 Jest wykładowcą Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. W minionych kadencjach członek Senatu UwB, Rady Naukowej IFP, Rady Wydziału Filologicznego. Od kilkunastu lat bierze udział w pracach jury Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Białorusi, a od 2007 r. także na Łotwie, członek jury wszystkich edycji Dyktanda Polskiego na Białorusi, inspiratorka Dyktanda Polskiego na Łotwie. Wieloletni konsultant warsztatów dla młodzieży polskiego pochodzenia – uczestników OLiJP na Białorusi.  Członek Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Izrael, współorganizatorka Festiwalu Kultury Żydowskiej „Zachor – Kolor i Dźwięk”. Autorka publikacji w zakresie literatury II połowy XIX wieku i XX wieku: Harmonia, liryzm, trwoga. Studia o twórczości Bronisławy Ostrowskiej (2012),  Młodopolskich poetek czytanie Mickiewicza. W: Mickiewicz a literatury słowiańskie  (2004), Tropami Mickiewicza. O twórczości Leonarda Podhorskiego-Okołowa. W tomie: „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja. ( 2006), Samotność wśród ludzi. O „Dniach” Elizy Orzeszkowej, w: Tworcziestwo Elizy Orzeszko w esteticzieskom prosrtanstwie sowriemiennosti, (2011) i wiele innych.

Dr Grażyna Wiśniewska

Jest nauczycielem konsultantem Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie, trenerem I stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów  i Animatorów KLANZA Koło w Lublinie. Doradca metodyczny nauczycieli uczących poza Polską. Autorka licznych publikacji czasopisma metodycznego „Słowo Ojczyste” wydawanego na terenie Białorusi. Wieloletni koordynator i prowadząca warsztatów i szkoleń dla nauczycieli na Białorusi. Członek redakcji elektronicznego kwartalnika „Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.” Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.