Warsztaty dla nauczycieli Mickiewicz na nowo

Adresowane do nauczycieli języka polskiego. Podczas warsztatów metodycy, nauczyciele i poloniści z Polski zaprezentują nietradycyjne odczytanie dzieł Adama Mickiewicza i wskażą ciekawe kierunki pracy nad jego twórczością, tak by przemówiła do nowego pokolenia odbiorców.

Przewidziany termin realizacji od kwietnia do listopada 2015 roku.

.