Konkurs tłumaczeń Mój Mickiewicz

Adresowany do starszej młodzieży szkolnej i młodzieży studenckiej. Polega na samodzielnym tłumaczeniu podanego utworu Adama Mickiewicza na język białoruski lub rosyjski. Najlepsze tłumaczenia zostaną nagrodzone i zaprezentowane na imprezie finałowej Projektu, a także ukażą się na stronie jpolski.by i w folderze pamiątkowym.

Cele konkursu:

- popularyzacja twórczości Adama Mickieiwcza;

- motywacja nauczycieli do rozpoznawania i rozwijania kompetencji lingwistycznych młodzieży oraz jej zainteresowań i uzdolnień tłumaczeniowych;

- zachęcenie do korzystania z różnorakich  słowników języka polskiego (np. frazeologicznego, synonimów, ortograficznego, poprawnej polszczyzny itd.) w formie zrówno drukowanej, jak i elektronicznej;

- uwrażliwienie estetyczne młodzieży;

- rozwijanie  kreatywności młodzieży,

Oceniana będzie trafność i kreatywność przekładu, jego poprawność stylistyczna i gramatyczna.

Prace należy przysłać do 15 listopada 2015 roku.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy potwierdzające udział w konkursie.

Dla najlepszych uczestników konkursu przewiduje się nagrody rzeczowe.

Przewidziane nagrody: netbook, czytnik e-booków, zestawy literatury pięknej.