Konkurs prezentacji Szlakiem Mickiewicza

Adresowany do uczniów w wieku 10-18 lat. Polega na prezentacji w dowolnej formie (mapa, zdjęcia, gazetka, prezentacja komputerowa, film, reportaż itd., według pomysłów autorów) miejsc związanych z życiem i twórczością Adama Mickiewicza, dotyczących biografii poety lub występujących w jego twórczości. Prace powstałe przy współpracy nauczyciela i uczniów będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 10-13, 14-17 lat. Najlepsze zostaną wyróżnione i zaprezentowane podczas imprezy finałowej.

Cele konkursu:

- popularyzacja wiedzy na temat życia i twórczości A. Mickieiwcza;

- wzbudzenie zainteresowania historią swojej ojczyzny,

- kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

 

Przebieg konkursu:

  1. Uczniowie przygotowują prezentację pod opieką swojego nauczyciela.
  2. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
  3. Jeżeli jest to prezentacja multimedialna, powinna być zapisana w formacie ppt lub pptx. i nagrana na płytę CD, na której należy umieścić opis zawierający: tytuł prezentacji, imię i nazwisko autorów, nazwę i adres szkoły.
  4. Prace należy przesłać na adres podany w regulminie na stronie internetowej www.jpolski.by.
  5. Przesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:
  • zgodność z tematem konkursu;
  • kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału;
  • poprawność merytoryczna i językowa zamieszczonych w prezentacji informacji;
  • walory edukacyjne i popularyzacyjne.

 

Prace należy przysłać do 15 listopada 2015 r.

Najlepsze z nich zostaną umieszczone na stronie internetowej www.jpolski.by.

Przewidziane nagrody: wycieczka do Polski, wycieczka szlakiem Mickiewicza po Białorusi, nagrody rzeczowe w postaci aparatu fotograficznego, zestawów literatury pięknej.