Akcja Czytamy Mickiewicza

Adresowana do wszystkich grup wiekowych. Polega na czytaniu i omawianiu w dowolny sposób utworów Adama Mickiewicza na lekcjach języka polskiego, zajęciach pozalekcyjnych lub innych formach zajęć. Na stronie www.jpolski.by nauczyciele zostaną zachęceni do prezentacji przebiegu akcji poprzez np. przysyłanie zdjęć i opis przebiegu czytań.

Przewidziane nagrody: dla najbardziej aktywnych grup uczniowskich – wycieczka do Polski; dla najaktywniejszego nauczyciela – bezpłatny udział w warsztatach metodycznych w Polsce/laptop.