Interpretacja wiersza

Napisanie dobrej interpretacji wiersza to dla większości uczniów problem. Jak powinna wyglądać taka analiza wiersza? Oto podstawowe, najważniejsze wytyczne, które pomogą ją napisać.

Zapraszamy do TECZKI NAUCZYCIELA – Materiały lekcyjne – literatura!