POLSKIE PRZYSŁOWIA

 

 

Powszechnie wiadomo, że przysłowia są mądrością narodu i częścią kultury. Tworzyli je prości, bezimienni ludzie, doskonali obserwatorzy życia. Przysłowia stanowią niezwykle bogate źródło informacji, są skarbnicą słów i wyrażeń, które wzbogacają język. Kiedy więc pojawiają się na kursach języka polskiego jako obcego, są ciekawym materiałem lekcyjnym, a uczniowie oraz studenci uczą się nie tylko ich znaczeń. Przysłowia można wykorzystać również na poznanie polskiej koniugacji oraz deklinacji, ale też niekiedy zwyczajów, kultury a nawet różnych zjawisk pogodowych.

Zapraszamy do rubryki Poznaj Polskę – Tradycje i obyczaje!