Polski KARNAWAŁ

Franciszek Galiński – przedwojenny gawędziarz warszawski pisał: Dawniej wielki post był czasem wstrzemięźliwości, adwent przygotowaniem, a karnawał weselem. Żył człek poczciwy w rytmie kalendarza liturgicznego i wyczekiwał karnawału niczym kania dżdżu.

Karnawał to czas okres zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw, który będzie trwał do Środy Popielcowej. Warto przyjrzeć się temu okresowi powszechnej radości.

Zapraszamy do rubryki Tradycje i obyczaje!