SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 

 

Szkoły wyższe w Polsce dzielą się na publiczne i niepubliczne. Istnieją dwa główne typy uczelni: akademickie i pozostałe. Uczelnia uzyskuje  status uczelni akademickiej, gdy jej przynajmniej jedna jednostka organizacyjna (najczęściej wydział) posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych uczelni publicznych.

 

UNIWERSYTETY

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu • www.amu.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie • www.uksw.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie • www.uj.edu.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach • www.ujk.edu.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II • www.kul.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy • www.ukw.edu.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej • www.umcs.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu • www.umk.pl/en

Uniwersytet w Białymstoku • www.uwb.edu.pl

Uniwersytet Gdański • www.univ.gda.pl

Uniwersytet Łódzki • www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Opolski • www.uni.opole.pl

Uniwersytet Rzeszowski • www.ur.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach • www.us.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński • www.us.szc.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie • www.uwm.edu.pl

Uniwersytet Warszawski • www.uw.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski • www.uni.wroc.pl

Uniwersytet Zielonogórski • www.uz.zgora.pl

 

UCZELNIE TECHNICZNE

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie • www.agh.edu.pl

Politechnika Białostocka • www.pb.edu.pl

Politechnika Częstochowska • www.pcz.pl

Politechnika Gdańska • www.pg.gda.pl

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu • www.pr.radom.pl

Politechnika Świętokrzyska • www.tu.kielce.pl

Politechnika Koszalińska • www.tu.koszalin.pl

Politechnika Łódzka • www.p.lodz.pl

Politechnika Lubelska • www.pollub.pl

Politechnika Opolska • www.po.opole.pl

Politechnika Poznańska • www.put.poznan.pl

Politechnika Rzeszowska • www.prz.rzeszow.pl

Politechnika Śląska w Gliwicach • www.polsl.pl

Politechnika Krakowska • www.pk.edu.pl

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej • www.ath.bielsko.pl

Politechnika Warszawska • www.pw.edu.pl/engpw

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie • www.zut.edu.pl

Politechnika Wrocławska • www.pwr.wroc.pl

 

UCZELNIE MEDYCZNE

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie • www.cm-uj.krakow.pl

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku • www.umb.edu.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny •  www.gumed.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi • www.umed.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie • www.umlub.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny • www.slam.katowice.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny • www.wum.edu.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy • www.amb.bydgoszcz.pl

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie • www.pam.szczecin.pl

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu • www.amp.edu.pl

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu • www.am.wroc.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych • www.uwm.edu.pl/wnm/en/

 

UCZELNIE EKONOMICZNE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie • www.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu • www.ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach • www.ue.katowice.pl

Szkoła Główna Handlowa • www.sgh.waw.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu • www.ue.wroc.pl

 

UCZELNIE ROLNICZE I PRZYRODNICZE

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu • www.up.poznan.pl

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie • www.ur.krakow.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie • www.up.lublin.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy • www.utp.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego • www.sggw.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu • www.up.wroc.pl

 

UCZELNIE ARTYSTYCZNE

Akademia Sztuki w Szczecinie • www.akademiasztuki.eu

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku • www.asp.gda.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach • www.asp.katowice.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie • www.asp.waw.pl

Akademia Muzyczna w Krakowie • www.amuz.krakow.pl

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie • www.at.edu.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu • www.asp.wroc.pl

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy • www.amuz.bydgoszcz.pl

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina • www.chopin.edu.pl

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi • www.amuz.lodz.pl

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu • www.amuz.edu.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie • www.asp.krakow.pl

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu • www.amuz.wroc.pl

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach • www.am.katowice.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie • www.pwst.krakow.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi • www.fi lmschool.lodz.pl

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku • www.amuz.gda.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi • www.asp.lodz.pl

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu • www.uap.edu.pl

 

AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach • www.awf.katowice.pl

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku • www.awf.gda.pl

Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie • www.awf.edu.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie • www.awf.krakow.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu • www.awf.poznan.pl

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu • www.awf.wroc.pl

 

Informacja za: nawa.gow.pl