Dobry nauczyciel uczy się przez całe życie

 

 

Bardzo cenne jest dla nauczycieli uczestnictwo w warsztatach. Jest to znakomita okazja do doskonalenia swoich umiejętności, czerpania nowych inspiracji do swojej pracy, zapoznawania się z nowymi metodami i technikami uczenia jak również możliwość spotkania z innymi nauczycielami i wymiany doświadczeń.

W niedzielę, 13 marca w Centrum Metodycznym PMS w Grodnie zostały zorganizowane kolejne warsztaty z cyklu „Akademia polonisty”. Tym razem swoim doświadczeniem zawodowym podzieliła się dr Danuta Myszko z Liceum Społecznego im. Elizy Orzeszkowej. Temat spotkania dotyczył metod pracy z tekstem literackim w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.


Po zapoznaniu się z uczestniczkami warsztatów, prowadząca nawiązała do najczęstszych problemów z jakimi spotykają się nauczyciele podczas pracy z tekstem literackim, opowiedziała o swoich metodach radzenia z trudnościami, prezentując swoje pomysły.

Najciekawszym punktem każdych warsztatów są ćwiczenia praktyczne. Dlatego w kolejnej części spotkania uczestniczki wcieliły się w rolę uczniów, pochylając się nad wierszem Ewy Szelburg-Zarembiny „Idzie niebo ciemną nocą”.

 

Nauczycielki, pracując z tekstem, rozwiązywały różne ciekawe zadania (eliminatki, przeprowadzki liter, zabawa w portfolio), słuchały, śpiewały i układały kołysanki. Wszystkie zaprezentowane pomysły wymagały od ucznia aktywnego udziału w lekcji, samodzielnej pracy, a nawet niekiedy pracy badawczej. Pomysł lekcyjny dr Danuty Myszko i wskazówki metodyczne były dla uczestniczek warsztatów interesujące i przydatne w codziennej pracy.

Wykorzystywanie tekstu literackiego jest jednym z kluczowych i nieodłącznych elementów w nauczaniu języka polskiego (tym również jako obcego) i rozwija różne umiejętności językowe: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Podczas pracy z tekstem uczeń poznaje nowe struktury gramatyczne i słownictwo. Korzystanie na lekcji z krótkich form literackich przynosi bez wątpienia wiele korzyści.