WIEDZA O POLSCE

 

40-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania

wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

I edycja

Zapisy do 12 listopada 2018 r. |

 Rozpoczęcie: 19 listopada 2018 r. | Zakończenie 10 lutego 2019 r.

Cel ogólny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędnych do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

Cele szczegółowe

Po ukończeniu kursu uczestnik:

  1. zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym,
  2. zna programy do nauczania wiedzy o Polsce,
  3. konstruuje i/lub dostosowuje do potrzeb i warunków program nauczania wiedzy o Polsce dla klas IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego,
  4. zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji przedmiotu wiedza o Polsce, w tym „Włącz Polskę”, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii Polski,
  5. wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Uczestnicy

Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

Warunki ukończenia kursu

  1. aktywne uczestnictwo w kursie on-line,
  2. złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć,
  3. rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

 

Moduły kursu kwalifikacyjnego

  

Lp. Moduły

I

Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
II

Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.

III

Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!".

IV

Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.

V

Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

 

 

Platforma kursów on-line w ORPEG

http://kursy.orpeg.pl

Drodzy Przyjaciele!

Wychodząc naprzeciw licznym oczekiwaniom, przedstawiamy stronę internetową dla uczących się i uczących języka polskiego Pomysł na polski. Fachowe publikacje dla nauczycieli i nie tylko. Jest to projekt uruchomiony przede wszystkim z myślą o nauczycielach języka polskiego, mający za zadanie ułatwić im pracę w szkołach i placówkach oświatowych na różnych poziomach nauczania i w różnych formach wykładowych.

Na naszej stronie nauczyciele będą mogli znaleźć między innymi: programy i plany nauczania, konspekty lekcji, scenariusze na każdą okazję, różnorodne materiały lekcyjne, karty zadaniowe, opisy podręczników, wybór tekstów literackich o różnej tematyce, informacje o rocznicach historycznych i literackich, a także materiały dotyczące wychowania przedszkolnego i psychologii w szkole. Z myślą o starszych uczniach zostanie zamieszczona niezbędna informacja dla maturzystów. Będzie także wiele ciekawostek dla tych wszystkich, którzy chcą poznać język polski i kulturę.

Pomysł na polski pomoże znaleźć linki do polskich i polonijnych stron o tematyce edukacyjnej i stanie się dla nauczycieli platformą do wymiany doświadczeń. Będzie działać również Poradnia Językowa rozwiązująca językowe dylematy.

Zapraszamy wszystkich do współpracy i korzystania z Pomysłu na polski. Jesteśmy otwarci na wszystkie Wasze propozycje, zapytania i wątpliwości. Dołączcie się do naszego grona i podajcie swój Pomysł na polski!