STAŻ DLA NAUCZYCIELI

edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP ma zaszczyt zaprosić nauczycieli polonijnych na  staż dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego do Ostródy.

 

Pobyty stażowe umożliwiające oprócz doskonalenia języka i kontaktu z kulturą, zdobycie wiedzy na temat skutecznych i aktualnych sposobów nauczania, dają możliwość nabywania nowej wiedzy i umiejętności w toku zajęć warsztatowych oraz bezpośredniej obserwacji, jak poznane narzędzia funkcjonują w grupie uczącej się w szkolnej klasie, a podczas prowadzenia zajęć w szkole, tworzą przestrzeń, w której nauczyciele mogą ugruntować swoje nowe umiejętności metodyczne i językowe, dzięki czemu skutecznie będą z nich korzystać po powrocie do macierzystych placówek. Bezpośredni kontakt z nauczycielami w Polsce tworzy w projekcie wartość dodaną: przygotowuje nauczycieli do podjęcia współpracy edukacyjnej ze szkołami w Polsce.

Cele szczegółowe staży realizowanych w Polsce:

– wyposażenie uczestników w umiejętność nowoczesnego i skutecznego nauczania w oparciu o współczesne kanony wiedzy na temat procesu uczenia się;

– doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczanego przedmiotu oraz języka polskiego (warsztat metodyczny);

– rozwijanie umiejętności nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod i technologii (warsztat metodyczny);

– poznanie metod i form angażujących grupę w proces uczenia się, procesy motywacyjne a ocenianie uczniów (warsztat metodyczno – psychologiczny);

– nabycie umiejętności inicjowania działań dydaktyczno-wychowawczych;

– inicjowanie i budowanie Partnerstwa szkół w celu wypracowywania i realizowania wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

Staż realizowany jest we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie.

Staż skierowany jest do nauczycieli polonijnych z:  Czech, Litwy, Ukrainy, Łotwy Białorusi, Niemiec, Irlandii, Belgii, Holandii, Włoch, USA oraz Kanady.

Staż odbywać się będzie w dn. 06 – 13 maja 2018 r. w Ostródzie (zakwaterowanie uczestników w Domu Polonii, ul. Pieniężnego 6, przyjazd w dn. 6 maja w godzinach popołudniowych, wyjazd w dn. 13 maja w godzinach porannych, zajęcia odbywać się będą w dn. 7-12 maja).

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 18 kwietnia 2018r. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w linku poniżej:

 

http://odnswp.pl/rekrutacja-staz-dla-nauczycieli-edukacji-wczesnoszkolnej-jezyka-polskiego-ostrodzie-2/

 

ZESPÓŁ ODNSWP

Drodzy Przyjaciele!

Wychodząc naprzeciw licznym oczekiwaniom, przedstawiamy stronę internetową dla uczących się i uczących języka polskiego Pomysł na polski. Fachowe publikacje dla nauczycieli i nie tylko. Jest to projekt uruchomiony przede wszystkim z myślą o nauczycielach języka polskiego, mający za zadanie ułatwić im pracę w szkołach i placówkach oświatowych na różnych poziomach nauczania i w różnych formach wykładowych.

Na naszej stronie nauczyciele będą mogli znaleźć między innymi: programy i plany nauczania, konspekty lekcji, scenariusze na każdą okazję, różnorodne materiały lekcyjne, karty zadaniowe, opisy podręczników, wybór tekstów literackich o różnej tematyce, informacje o rocznicach historycznych i literackich, a także materiały dotyczące wychowania przedszkolnego i psychologii w szkole. Z myślą o starszych uczniach zostanie zamieszczona niezbędna informacja dla maturzystów. Będzie także wiele ciekawostek dla tych wszystkich, którzy chcą poznać język polski i kulturę.

Pomysł na polski pomoże znaleźć linki do polskich i polonijnych stron o tematyce edukacyjnej i stanie się dla nauczycieli platformą do wymiany doświadczeń. Będzie działać również Poradnia Językowa rozwiązująca językowe dylematy.

Zapraszamy wszystkich do współpracy i korzystania z Pomysłu na polski. Jesteśmy otwarci na wszystkie Wasze propozycje, zapytania i wątpliwości. Dołączcie się do naszego grona i podajcie swój Pomysł na polski!