Kurs online

 „Nauczanie języka polskiego jako obcego”

 

 

W ramach doskonalenia nauczycieli i specjalistów zapraszamy na kurs online „Nauczanie języka polskiego jako obcego”. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi i obejmuje zagadnienia wybranych elementów metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.

 

Kurs będzie odbywał się w dniach 16 – 30 stycznia na platformie edukacyjnej i będzie obejmował:

Webinaria w dniach 16, 18, 23, 25, 30 stycznia (wtorki i czwartki)

  • Zadania realizowane poprzez forum dyskusyjne
  • Materiały dla uczestników w formie elektronicznej
  • Konsultacje z trenerem

Koszt udziału w kursie to 250 zł.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat ukończenia kursu wydany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP, który jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie art. 77a ust.3 i art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2009r. Nr 200, poz. 1537 z późn. zm.)

 

Program szkolenia

Program obejmuje wybrane elementy nauczania języka polskiego jako obcego pod kątem sprawności językowych: mówienia, pisania, czytania i słuchania oraz naturalności komunikacyjnej. Trener przedstawi także praktyczne pomysły na nauczanie dzieci, młodzieży i dorosłych.

Kurs jest kursem doskonalącym.

Cel szkolenia

Uczestnicy kursu:

  • poznają wybrane elementy nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
  • dowiedzą się, jak uczyć języka polskiego jako obcego w aspekcie sprawności: mówienia, pisania, czytania i słuchania;
  • dowiedzą się, jak wdrożyć w swoje nauczanie języka polskiego jako obcego naturalną komunikację;
  • dowiedzą się, czym jest i jak działa piramida Dale’a;
  • poznają ciekawe metody w nauczaniu, takie jak: metoda zielonego ołówka, stopniowania trudności, oceny koleżeńskiej, kapeluszy myślowych Edwarda de Bono.

Trener

Agata Zakrzewska – Okrojek – lektorka języka polskiego jako obcego i nauczycielka języka polskiego. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i glottodydaktyczną na Uniwersytecie Łódzkim. Jest pasjonatką nowoczesnego i kreatywnego nauczania. Autorka strony „Polski na Czasie”, dziennikarka w magazynie „Polonistyka”, „Cool School” i kwartalniku metodycznym „Uczymy, jak uczyć”.

REKRUTACJA

Więcej informacji na stronie

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 http://odnswp.pl/

Drodzy Przyjaciele!

Wychodząc naprzeciw licznym oczekiwaniom, przedstawiamy stronę internetową dla uczących się i uczących języka polskiego Pomysł na polski. Fachowe publikacje dla nauczycieli i nie tylko. Jest to projekt uruchomiony przede wszystkim z myślą o nauczycielach języka polskiego, mający za zadanie ułatwić im pracę w szkołach i placówkach oświatowych na różnych poziomach nauczania i w różnych formach wykładowych.

Na naszej stronie nauczyciele będą mogli znaleźć między innymi: programy i plany nauczania, konspekty lekcji, scenariusze na każdą okazję, różnorodne materiały lekcyjne, karty zadaniowe, opisy podręczników, wybór tekstów literackich o różnej tematyce, informacje o rocznicach historycznych i literackich, a także materiały dotyczące wychowania przedszkolnego i psychologii w szkole. Z myślą o starszych uczniach zostanie zamieszczona niezbędna informacja dla maturzystów. Będzie także wiele ciekawostek dla tych wszystkich, którzy chcą poznać język polski i kulturę.

Pomysł na polski pomoże znaleźć linki do polskich i polonijnych stron o tematyce edukacyjnej i stanie się dla nauczycieli platformą do wymiany doświadczeń. Będzie działać również Poradnia Językowa rozwiązująca językowe dylematy.

Zapraszamy wszystkich do współpracy i korzystania z Pomysłu na polski. Jesteśmy otwarci na wszystkie Wasze propozycje, zapytania i wątpliwości. Dołączcie się do naszego grona i podajcie swój Pomysł na polski!