UCZYMY SIĘ ŻYĆ...

 

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Liceum Społecznym im. E. Orzeszkowej w Grodnie

 

 

Na świadectwach, wzbici w radość, odlecieli uczniowie,

drży powietrze po ich śmigłym zniku...

 

J. Przyboś, Lipiec 

 

Roześmiane twarze, granatowe togi, biało-czerwone świadectwa w dłoniach... Gorączkowe rozmowy, pamiątkowe zdjęcia, obietnice spotkania... Szkolne podwórko wypełnione gwarem, kipiące życiem... Tak 21 maja 2017 roku kolejny rocznik maturzystów żegnał się z nauką w Liceum Społecznym im. E. Orzeszkowej w Grodnie. Beztroscy, wyczekujący niecierpliwie pierwszego kroku w dorosłość uczniowie, nie pamiętali, że w takim gronie spotykają się po raz ostatni. Ich entuzjazmu nie zakłócała świadomość, że właśnie bezpowrotnie przemija dzieciństwo...

 

Uroczysty pochód, w którym – za sztandarem szkoły – kroczyli honorowi goście, pracownicy Polskiej Macierzy Szkolnej, nauczyciele, rodzice i abiturienci kierował się do bazyliki katedralnej pw. św. Franciszka Ksawerego, gdzie celebrowano mszę w intencji kończących szkołę roczników. Miasto rozstawało się z nimi w blasku słońca, wśród kwitnących kasztanów i zapachu bzu. Na pomyślną wróżbę wypuszczono w niebo gołębie.

Szkolną akademię zaszczycili swoją obecnością szczególni goście: Maria Koc – wicemarszałek Senatu RP, Janina Sagatowska – przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Grzegorz Seroczyński – pracownik Kancelarii Senatu RP, poseł na Sejm RP Mieczysław Baszko, ambasador RP w Mińsku Konrad Pawlik wraz z małżonką oraz radca Marcin Wojciechowski; pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Grodnie wraz ze współmałżonkami – konsulowie Leszek Wanat, Violetta Sobierańska oraz Jakub Blatkiewicz; Krzysztof Łobacz i Jerzy Bołtuć ze Stowarzyszenia Pomocy „Rubież”. Władze oświatowe reprezentowali: prorektor ds. studenckich Jerzy Halicki oraz dziekan

Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku Mirosław Sobiecki, a także przedstawiciele Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży: Sylwia Chojnowska – prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Irena Kutiasowa – wykładowca.

Uczestnicy uroczystości odśpiewali wspólnie „Rotę” – hymn Polskiej Macierzy Szkolnej. Wysłuchano z uwagą części artystycznej, przygotowanej przez licealną młodzież pod kierunkiem Beaty Baraś, konsultantki ORPEG. Zaprezentowane utwory podkreślały rolę języka polskiego w kształtowaniu świadomości narodowej i nawiązywały do podwójnego znaczenia słowa „macierz”, jako „matki” i „ojczyzny”.

Dla rodaków mieszkających w kraju to pojęcie jednoznaczne. Myśląc o Polsce, myślą o miejscu, gdzie się urodzili, gdzie chodzili do szkoły, gdzie stoi ich rodzinny dom, gdzie ludzie są znajomi i bliscy. To „kraj lat dziecinnych”. Dla tych, którzy wyrastali poza jej geograficznymi granicami, określenie ojczyzny staje się trudniejsze. To kwestia dokonania świadomego wyboru. Zadeklarowania miłości do pewnej tradycji, kultury, często również religii. Dlatego w Grodnie, na pytanie: „Kim jesteś?”, padają różne odpowiedzi: „Jestem Polakiem”. „Jestem Białorusinem”. „Jestem Kresowiakiem”. „Jestem kosmopolitą”.

Nauka w szkole takiej, jak Liceum Społeczne im. E. Orzeszkowej, pomaga osobom mającym polskie korzenie znaleźć własną drogę. Obcując z przeszłością i teraźniejszością kraju przodków, dojrzewają do poczucia bycia Polakami, znajdują swoje miejsce na ziemi, powracają do macierzy.

Jednym z najważniejszych elementów tożsamości narodowej jest język. Na Grodzieńszczyźnie był przez wieki pieczołowicie chroniony w tutejszych rodzinach i w kościele. To przecież ziemia, która wydała Adama Mickiewicza. Piękno polszczyzny, czasami od pierwszych słów, młodzież poznawała również w Liceum Społecznym im. E. Orzeszkowej. Jak doskonale ją opanowała, pokazały występy uczniów.

Pierwsze kroki w nauce języka są często niełatwe, dlatego zajęcia obfitują w zabawne pomyłki. Toteż w części artystycznej znalazło się miejsce na anegdoty, humor z zeszytów szkolnych oraz groteskową lekcję języka polskiego z „Ferdydurke” W. Gombrowicza. Skontrastowano ją z kluczową sceną „Syzyfowych prac” S. Żeromskiego – patriotyczną recytacją „Reduty Ordona” przed młodzieżą poddawaną intensywnej rusyfikacji. Całości programu towarzyszyły nostalgiczne piosenki śpiewane przez maturzystów, przypominające o upływie czasu, rozstaniu z rodzinnym domem i początku prawdziwej samodzielności.

Zaproszeni goście również podkreślali w swoich wystąpieniach konieczność kształtowania postaw patriotycznych, przywiązania do macierzy, dbania o piękno ojczystego języka. Nawiązując do fragmentów programu artystycznego przypomnieli, że polszczyzna powinna brzmieć niczym muzyka Chopina, być czystym, orzeźwiającym źródłem, a w trudnych czasach niewoli – orężem walki, jak w powieści Żeromskiego. Gratulowano władzom Polskiej Młodzieży Szkolnej sukcesów edukacyjnych, doceniając wielką rolę takich placówek. Wyrazem wdzięczności były upominki, złożone na ręce przedstawicieli ZS PMS: godło Rzeczpospolitej Polskiej, uchwała Senatu RP z dnia 20 grudnia 2016 roku w 110 rocznicę powołania Macierzy Szkolnej, faksymile Konstytucji 3 maja 1791 roku, książki i listy gratulacyjne.

Doceniając trud nauczycieli, zarząd ZS PMS uhonorował dwójkę konsultantów z ORPEG – polonistkę Alicję Jach i historyka Andrzeja Piotrowicza – pamiątkowymi medalami. Wyróżniający się uczniowie otrzymali z rąk prezesa ZS PMS Stanisława Sienkiewicza i dyrektora liceum Antoniego Pacenki świadectwa oraz nagrody książkowe. Następnie młodzież rozeszła się do sal, na spotkania z wychowawcami. Były ostatnie uściski, podziękowania, kwiaty i łzy wzruszenia...

 

Szkolne podwórko opustoszało. Z klas dochodził jeszcze gwar dźwięcznych, młodych głosów. Tylko kasztany kwitły tak samo, jak dla polskich maturzystów. Te w Grodnie poczekały prawe miesiąc, by niczym ogromne bukiety żegnać tutejszych abiturientów.

Beata Baraś

konsultantka ORPEG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy Przyjaciele!

Wychodząc naprzeciw licznym oczekiwaniom, przedstawiamy stronę internetową dla uczących się i uczących języka polskiego Pomysł na polski. Fachowe publikacje dla nauczycieli i nie tylko. Jest to projekt uruchomiony przede wszystkim z myślą o nauczycielach języka polskiego, mający za zadanie ułatwić im pracę w szkołach i placówkach oświatowych na różnych poziomach nauczania i w różnych formach wykładowych.

Na naszej stronie nauczyciele będą mogli znaleźć między innymi: programy i plany nauczania, konspekty lekcji, scenariusze na każdą okazję, różnorodne materiały lekcyjne, karty zadaniowe, opisy podręczników, wybór tekstów literackich o różnej tematyce, informacje o rocznicach historycznych i literackich, a także materiały dotyczące wychowania przedszkolnego i psychologii w szkole. Z myślą o starszych uczniach zostanie zamieszczona niezbędna informacja dla maturzystów. Będzie także wiele ciekawostek dla tych wszystkich, którzy chcą poznać język polski i kulturę.

Pomysł na polski pomoże znaleźć linki do polskich i polonijnych stron o tematyce edukacyjnej i stanie się dla nauczycieli platformą do wymiany doświadczeń. Będzie działać również Poradnia Językowa rozwiązująca językowe dylematy.

Zapraszamy wszystkich do współpracy i korzystania z Pomysłu na polski. Jesteśmy otwarci na wszystkie Wasze propozycje, zapytania i wątpliwości. Dołączcie się do naszego grona i podajcie swój Pomysł na polski!