SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

 

 

Szkoły wyższe w Polsce dzielą się na publiczne i niepubliczne. Istnieją dwa główne typy uczelni: akademickie i pozostałe. Uczelnia uzyskuje  status uczelni akademickiej, gdy jej przynajmniej jedna jednostka organizacyjna (najczęściej wydział) posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. Poniżej przedstawiamy listę najpopularniejszych uczelni publicznych.

 

UNIWERSYTETY

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu • www.amu.edu.pl

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie • www.uksw.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie • www.uj.edu.pl

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach • www.ujk.edu.pl

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II • www.kul.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy • www.ukw.edu.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej • www.umcs.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu • www.umk.pl/en

Uniwersytet w Białymstoku • www.uwb.edu.pl

Uniwersytet Gdański • www.univ.gda.pl

Uniwersytet Łódzki • www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Opolski • www.uni.opole.pl

Uniwersytet Rzeszowski • www.ur.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach • www.us.edu.pl

Uniwersytet Szczeciński • www.us.szc.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie • www.uwm.edu.pl

Uniwersytet Warszawski • www.uw.edu.pl

Uniwersytet Wrocławski • www.uni.wroc.pl

Uniwersytet Zielonogórski • www.uz.zgora.pl

 

UCZELNIE TECHNICZNE

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie • www.agh.edu.pl

Politechnika Białostocka • www.pb.edu.pl

Politechnika Częstochowska • www.pcz.pl

Politechnika Gdańska • www.pg.gda.pl

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu • www.pr.radom.pl

Politechnika Świętokrzyska • www.tu.kielce.pl

Politechnika Koszalińska • www.tu.koszalin.pl

Politechnika Łódzka • www.p.lodz.pl

Politechnika Lubelska • www.pollub.pl

Politechnika Opolska • www.po.opole.pl

Politechnika Poznańska • www.put.poznan.pl

Politechnika Rzeszowska • www.prz.rzeszow.pl

Politechnika Śląska w Gliwicach • www.polsl.pl

Politechnika Krakowska • www.pk.edu.pl

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej • www.ath.bielsko.pl

Politechnika Warszawska • www.pw.edu.pl/engpw

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie • www.zut.edu.pl

Politechnika Wrocławska • www.pwr.wroc.pl

 

UCZELNIE MEDYCZNE

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie • www.cm-uj.krakow.pl

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku • www.umb.edu.pl

Gdański Uniwersytet Medyczny •  www.gumed.edu.pl

Uniwersytet Medyczny w Łodzi • www.umed.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie • www.umlub.pl

Śląski Uniwersytet Medyczny • www.slam.katowice.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny • www.wum.edu.pl

Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy • www.amb.bydgoszcz.pl

Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie • www.pam.szczecin.pl

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu • www.amp.edu.pl

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu • www.am.wroc.pl

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych • www.uwm.edu.pl/wnm/en/

 

UCZELNIE EKONOMICZNE

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie • www.uek.krakow.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu • www.ue.poznan.pl

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach • www.ue.katowice.pl

Szkoła Główna Handlowa • www.sgh.waw.pl

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu • www.ue.wroc.pl

 

UCZELNIE ROLNICZE I PRZYRODNICZE

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu • www.up.poznan.pl

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie • www.ur.krakow.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie • www.up.lublin.pl

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy • www.utp.edu.pl

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego • www.sggw.pl

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu • www.up.wroc.pl

 

UCZELNIE ARTYSTYCZNE

Akademia Sztuki w Szczecinie • www.akademiasztuki.eu

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku • www.asp.gda.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach • www.asp.katowice.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie • www.asp.waw.pl

Akademia Muzyczna w Krakowie • www.amuz.krakow.pl

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie • www.at.edu.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu • www.asp.wroc.pl

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy • www.amuz.bydgoszcz.pl

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina • www.chopin.edu.pl

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi • www.amuz.lodz.pl

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu • www.amuz.edu.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie • www.asp.krakow.pl

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu • www.amuz.wroc.pl

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach • www.am.katowice.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie • www.pwst.krakow.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi • www.fi lmschool.lodz.pl

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku • www.amuz.gda.pl

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi • www.asp.lodz.pl

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu • www.uap.edu.pl

 

AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach • www.awf.katowice.pl

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku • www.awf.gda.pl

Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie • www.awf.edu.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie • www.awf.krakow.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu • www.awf.poznan.pl

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu • www.awf.wroc.pl

 

Informacja za: nawa.gow.pl

Stypendium im. Stefana Banacha

 

 

Program Stypendialny im. Stefana Banacha jest wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Decyzją NAWA, ze względu na liczne prośby aplikantów, obecny nabór zostały właśnie przedłużony do dnia 5 czerwca. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Program umożliwia podjęcie studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Program umożliwia:

bezpłatne kształcenie (zwolnienie z czesnego) na studiach II stopnia w Polsce;

wypłatę comiesięcznego stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania.

Studia II stopnia są poprzedzone obowiązkowym miesięcznym kursem językowo-adaptacyjnym przygotowującym stypendystów do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Dzięki temu stypendyści mogą pogłębić znajomość języka polskiego oraz dokształcić się z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem ich przyszłych studiów jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Do kogo skierowany jest program?

Oferta stypendialna skierowana jest do cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan), którzy:

są studentami ostatniego roku studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub ukończyli studia pierwszego stopnia w tych obszarach – jednak nie dawniej niż w roku akademickim 2015/16) oraz znają język polski przynajmniej na poziomie B1.

Jeśli w kraju objętym programem nie są prowadzone studia pierwszego stopnia, istnieje możliwość aplikacji dla studentów i absolwentów studiów jednolitych magisterskich lub równoważnych.

Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych. Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego dostępny jest pod linkiem: http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego.

Jaki jest harmonogram naboru?

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu.

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

 

W uroczystym nastroju Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

z całego serca życzymy

zdrowych, spokojnych, pełnych Bożych Łask Świąt Wielkanocnych,

serdecznych spotkań rodzinnych, wielu radosnych i niepowtarzalnych chwil.

Niech tegoroczna pamiątka Paschy będzie przeżywaniem największego tryumfu

dobra nad złem,

życia nad śmiercią,

doskonałości nad grzechem.

 
Wesołego ALLELUJA!

 

Stypendium im. Stefana Banacha

 

 

Program Stypendialny im. Stefana Banacha jest wspólną inicjatywą stypendialną Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, realizowaną w ramach polskiej pomocy rozwojowej. Decyzją NAWA, ze względu na liczne prośby aplikantów, obecny nabór zostały właśnie przedłużony do dnia 5 czerwca. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan) poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Program umożliwia podjęcie studiów II stopnia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Program umożliwia:

bezpłatne kształcenie (zwolnienie z czesnego) na studiach II stopnia w Polsce;

wypłatę comiesięcznego stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na pokrycie kosztów utrzymania.

Studia II stopnia są poprzedzone obowiązkowym miesięcznym kursem językowo-adaptacyjnym przygotowującym stypendystów do studiów w Polsce (również na warunkach stypendialnych). Dzięki temu stypendyści mogą pogłębić znajomość języka polskiego oraz dokształcić się z przedmiotów kierunkowych związanych z tokiem ich przyszłych studiów jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Do kogo skierowany jest program?

Oferta stypendialna skierowana jest do cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan), którzy:

są studentami ostatniego roku studiów pierwszego stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych lub ukończyli studia pierwszego stopnia w tych obszarach – jednak nie dawniej niż w roku akademickim 2015/16) oraz znają język polski przynajmniej na poziomie B1.

Jeśli w kraju objętym programem nie są prowadzone studia pierwszego stopnia, istnieje możliwość aplikacji dla studentów i absolwentów studiów jednolitych magisterskich lub równoważnych.

Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów, na którym chcą podjąć naukę spośród oferty edukacyjnej polskich publicznych szkół wyższych. Wykaz uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego dostępny jest pod linkiem: http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego.

Jaki jest harmonogram naboru?

 

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się tutaj.

Złóż aplikację do programu.

Drodzy Przyjaciele!

Wychodząc naprzeciw licznym oczekiwaniom, przedstawiamy stronę internetową dla uczących się i uczących języka polskiego Pomysł na polski. Fachowe publikacje dla nauczycieli i nie tylko. Jest to projekt uruchomiony przede wszystkim z myślą o nauczycielach języka polskiego, mający za zadanie ułatwić im pracę w szkołach i placówkach oświatowych na różnych poziomach nauczania i w różnych formach wykładowych.

Na naszej stronie nauczyciele będą mogli znaleźć między innymi: programy i plany nauczania, konspekty lekcji, scenariusze na każdą okazję, różnorodne materiały lekcyjne, karty zadaniowe, opisy podręczników, wybór tekstów literackich o różnej tematyce, informacje o rocznicach historycznych i literackich, a także materiały dotyczące wychowania przedszkolnego i psychologii w szkole. Z myślą o starszych uczniach zostanie zamieszczona niezbędna informacja dla maturzystów. Będzie także wiele ciekawostek dla tych wszystkich, którzy chcą poznać język polski i kulturę.

Pomysł na polski pomoże znaleźć linki do polskich i polonijnych stron o tematyce edukacyjnej i stanie się dla nauczycieli platformą do wymiany doświadczeń. Będzie działać również Poradnia Językowa rozwiązująca językowe dylematy.

Zapraszamy wszystkich do współpracy i korzystania z Pomysłu na polski. Jesteśmy otwarci na wszystkie Wasze propozycje, zapytania i wątpliwości. Dołączcie się do naszego grona i podajcie swój Pomysł na polski!