WESOŁYCH ŚWIĄT!

 

Życzymy Wszystkim

Zdrowych – bo to najważniejsze;

pełnych miłości – bo to sens życia;

wiary – bo pozwala przetrwać trudne chwile;

nadziei – bo wtedy niemożliwe jest możliwe

Świąt Bożego Narodzenia!

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, harmonii i zadowolenia z podejmowanych na co dzień decyzji i działań. Oby świąteczny czas dał zastrzyk siły i nadziei na nadchodzący rok. 

pnp

Życzenia z okazji Narodowego Święta Niepodległości Polski

 

 

 

 

Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości

nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

 

 

Z okazji setnej rocznicy Święta Niepodległości chcemy wszystkim Polakom mieszkającym w kraju jak i poza granicami, życzyć radosnego przeżywania tego dnia.

Życzymy mądrego korzystania z daru wolności, wytrwałości ducha oraz prawdziwego pokoju. Niech wzajemne wsparcie wszystkich Polaków, zrozumienie i wysiłki przyczynią się do budowania narodowej jedności, pomyślności i świadomości, że Wolna Polska jest naszym wspólnym dobrem!

 

 „JESTEM POLAKIEM” WEBINARIA HISTORYCZNE

 

 

 

 

Wielkimi krokami zbliża się rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Z tej okazji Fundacja Edukacji Polonijnej rozpoczęła cykl 5-częściowych webinariów historycznych „Jestem Polakiem” połączonych z konkursem plastycznym dla młodzieży. Każdej części odpowiada inny temat, nad którym czuwają polscy nauczyciele. Lekcje zostały przygotowane również w formie kart pracy, pozwalających na utrwalenie materiału.

Nagrania z webinariów:

25.08.2018 – Wycieczka drogą niepodległości, godzina 15:00

08.09.2018 – Polska pod zaborami, godzina 18:30

29.09.2018 – Bohaterowie niepodległości, godzina 19:15

13.10.2018 – Nasze narodowe symbole, godzina 13:10

21.10.2018 – Orzeł Biały – symbole narodowe, godzina 15:00

Cyklowi webinariów towarzyszy konkurs plastyczny, dedykowany Młodym Polakom w wieku od 13-17 lat. Zadaniem konkursowym będzie stworzenie komiksu/storyboardu. Prace mają odzwierciedlić historię odzyskania przez Polskę Niepodległości lub przedstawiać postać któregoś z Ojców Niepodległości.

Kapituła Konkursowa Fundacji Edukacji Polonijnej wybierze 10 najlepszych prac. Ich twórcy otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace zostaną wydane w formie e-booka i umieszczone na stronie Fundacji.

Zajęcia organizowane są w ramach projektu Bank Ambitnej Młodzieży Fundacji Banku Zachodniego WBK.

Prezentujemy również Kartę Pracy, dzięki której możecie lepiej przyswoić zdobytą podczas zajęć wiedzę! Karta do pobrania poniżej.

 

<Karta Pracy>

Fundacja Edukacji Polonijnej  

 

 

 

WIEDZA O POLSCE

 

40-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania

wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

I edycja

Zapisy do 12 listopada 2018 r. |

 Rozpoczęcie: 19 listopada 2018 r. | Zakończenie 10 lutego 2019 r.

Cel ogólny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędnych do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

Cele szczegółowe

Po ukończeniu kursu uczestnik:

  1. zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym,
  2. zna programy do nauczania wiedzy o Polsce,
  3. konstruuje i/lub dostosowuje do potrzeb i warunków program nauczania wiedzy o Polsce dla klas IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego,
  4. zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji przedmiotu wiedza o Polsce, w tym „Włącz Polskę”, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii Polski,
  5. wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Uczestnicy

Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

Warunki ukończenia kursu

  1. aktywne uczestnictwo w kursie on-line,
  2. złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć,
  3. rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

 

Moduły kursu kwalifikacyjnego

  

Lp. Moduły

I

Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
II

Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.

III

Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!".

IV

Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.

V

Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

 

 

Platforma kursów on-line w ORPEG

http://kursy.orpeg.pl

NARODOWE CZYTANIE 2018

Przyłącz się i czytaj fragmenty „Przedwiośnia”

 

 

 

W stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości Polacy na Białorusi razem z Rodakami z Kraju wspólnie czytają klasykę literatury polskiej - „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego.

__________________________________

Grodzieńska edycja Czytania Narodowego odbędzie się w Sali Multimedialnej Konsulatu Generalnego RP w Grodnie 8 września o godzinie 17.30.

 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach czytano dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

Ideą akcji jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

 

 

Drodzy Przyjaciele!

Wychodząc naprzeciw licznym oczekiwaniom, przedstawiamy stronę internetową dla uczących się i uczących języka polskiego Pomysł na polski. Fachowe publikacje dla nauczycieli i nie tylko. Jest to projekt uruchomiony przede wszystkim z myślą o nauczycielach języka polskiego, mający za zadanie ułatwić im pracę w szkołach i placówkach oświatowych na różnych poziomach nauczania i w różnych formach wykładowych.

Na naszej stronie nauczyciele będą mogli znaleźć między innymi: programy i plany nauczania, konspekty lekcji, scenariusze na każdą okazję, różnorodne materiały lekcyjne, karty zadaniowe, opisy podręczników, wybór tekstów literackich o różnej tematyce, informacje o rocznicach historycznych i literackich, a także materiały dotyczące wychowania przedszkolnego i psychologii w szkole. Z myślą o starszych uczniach zostanie zamieszczona niezbędna informacja dla maturzystów. Będzie także wiele ciekawostek dla tych wszystkich, którzy chcą poznać język polski i kulturę.

Pomysł na polski pomoże znaleźć linki do polskich i polonijnych stron o tematyce edukacyjnej i stanie się dla nauczycieli platformą do wymiany doświadczeń. Będzie działać również Poradnia Językowa rozwiązująca językowe dylematy.

Zapraszamy wszystkich do współpracy i korzystania z Pomysłu na polski. Jesteśmy otwarci na wszystkie Wasze propozycje, zapytania i wątpliwości. Dołączcie się do naszego grona i podajcie swój Pomysł na polski!