Warning: Class '\Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer' not found in /home/user1196380/www/jpolski.by/libraries/loader.php on line 651
GRAMATYKA na marginesie

 GRAMATYKA na marginesie

Zeszyt ćwiczeń „Gramatyka na marginesie” jest przeznaczony do nauki języka polskiego jako obcego. Jego celem jest przekazanie wiedzy językowej oraz rozwijanie sprawności językowych. Zgodnie z tytułem zagadnienia gramatyczne są umieszczone właśnie na marginesie po prawej stronie kartki w zeszycie. Lecz chodzi przede wszystkim o to, żeby na lekcjach nie zaostrzać uwagi na gramatycznych regułach, pozostawiając trudne i poważne kwestie gramatyczne wlaśnie na marginesie lekcji. Szczególną uwagę przywiązujemy natomiast do atrakcyjności ćwiczeń, do zabawy słowem, do kolorowania, a w trakcie tego uczymy czytać, budować zdania wypowiadając się krótko, lecz płynnie i poprawnie.

Zeszyt jest adresowany do rozpoczynających naukę języka polskiego od podstaw. Wiek potencjalnych uczniów – od lat 7 do 12-13 lat (biorąc pod uwagę objętość i poziom tekstów, ich tematykę).

 

Uczniowie, rozpoczynający naukę od niniejszego zeszytu ćwiczeń, mają mieć przed sobą minimum 3 lata nauki.

Bloki tematyczne w zeszycie ćwiczeń są pomyślane jak wkroczenie w świat polskiej rzeczywistości (imiona polskie, miasta Polski) i świat szkoły (przybory szkolne, klasa). Kolejność bloków tematycznych w podanym układzie jest raczej obowiązkowa, ponieważ kolejny blok jest logiczną kontynuacją bloku poprzedniego, przede wszystkim od strony gramatyki. Między blokami tematycznymi są usytuowane lekcje-ćwiczenia w czytaniu i mówieniu. Niniejsze lekcje tematycznie wyłamują się z bloków tematycznych. Mają służyć za luźne przejście do omawiania innego tematu, mają służyć kształtowaniu umiejętności opracowania tekstu. Sporo uwagi w blokach tematycznych nadaje się umiejętności pisania wypracowań.

Gramatyka w proponowanym zeszycie ćwiczeń jest tylko drogą i środkiem do opanowania języka. Nie jest celem samym w sobie. Dlatego ćwiczenia są często zadaniami, w których uczący się buduje wypowiedź wykorzystując struktury, potrzebne w komunikacji, w oparciu o gotowe formy, podane czasami na marginesie po lewej stronie kartki.

Zeszyt ćwiczeń zdradza odstępstwa od układu, który funkcjonuje w glottodydaktyce. Umotywowane to jest zawartością leksykalnego bloku tematycznego (tematu).

W zeszycie wzięto pod uwagę związek różnych podsystemów języka: gramatyki, słownictwa, wymowy, ortografii. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w typach ćwiczeń. Wykorzystano między innymi technikę wypełniania luk („uzupełnij”), wyboru („podkreśl”, „zaznacz”), podporządkowania („ułóż w odpowiedniej kolejności”), działania kreatywnego („wymyśl”, „zapisz”). Operacje są wykonywane na zdaniach oraz na tekstach, aby budować u ucznia model wypowiedzi monologiczny. Są pomyślane zadania tak dla wzrokowców (rysunek oka), jak i dla słuchowców (rysunek ucha).

Ważnym elementem składowym lekcji jest samoanaliza. W różnorodnych kształtach uczący się ma możliwość ocenić wlasne osiągnięcia i trudności, swoje odczucia.

Niektóre lekcje zostały opatrzone zadaniami do kartkówkek i klasówek, podczas których nauczyciel sprawdza gramatyczne i leksyczne umiejętności ucznia. Kartkówki i klasówki mogą być oceniane w stopniach, lecz nie jest to obowiązkowe. Zamiast ocen mogą wystąpić słoneczka, buźki, kwiatuszki etc.

Nauczyciele mogą traktować ten zbiór zadań i ćwiczeń jako pomoc dydaktyczną, ale także mogę sami układać inne zadania, uzupełniając i urozmaicając lekcje.

Wyrazy szczególnego uznania chcę skierować pod adresem pani Alicji Jach, która udzieliła cennych rad metodycznych i dokonała korekty stylistycznej niniejszej części zeszytu.

Gorące podziękowania – dla młodych artystek, moich uczennic Olgi Chorużej, Aleksandry Litwinowej, Walerii Sidor. To ich rysunki zdobią zeszyt ćwiczeń.

Będę wdzięczna za każdą uwagę i opinię, które proszę nadsyłać pod e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzę kolegom i koleżankom owocnej i twórczej pracy.

Z wyrazami szacunku,

dr Danuta Myszko

Zeszyt ćwiczeń „Gramatyka na marginesie”

 

Drodzy Przyjaciele!

Wychodząc naprzeciw licznym oczekiwaniom, przedstawiamy stronę internetową dla uczących się i uczących języka polskiego Pomysł na polski. Fachowe publikacje dla nauczycieli i nie tylko. Jest to projekt uruchomiony przede wszystkim z myślą o nauczycielach języka polskiego, mający za zadanie ułatwić im pracę w szkołach i placówkach oświatowych na różnych poziomach nauczania i w różnych formach wykładowych.

Na naszej stronie nauczyciele będą mogli znaleźć między innymi: programy i plany nauczania, konspekty lekcji, scenariusze na każdą okazję, różnorodne materiały lekcyjne, karty zadaniowe, opisy podręczników, wybór tekstów literackich o różnej tematyce, informacje o rocznicach historycznych i literackich, a także materiały dotyczące wychowania przedszkolnego i psychologii w szkole. Z myślą o starszych uczniach zostanie zamieszczona niezbędna informacja dla maturzystów. Będzie także wiele ciekawostek dla tych wszystkich, którzy chcą poznać język polski i kulturę.

Pomysł na polski pomoże znaleźć linki do polskich i polonijnych stron o tematyce edukacyjnej i stanie się dla nauczycieli platformą do wymiany doświadczeń. Będzie działać również Poradnia Językowa rozwiązująca językowe dylematy.

Zapraszamy wszystkich do współpracy i korzystania z Pomysłu na polski. Jesteśmy otwarci na wszystkie Wasze propozycje, zapytania i wątpliwości. Dołączcie się do naszego grona i podajcie swój Pomysł na polski!